Όροι και Προυποθέσεις

Όροι Χρήσης Ιστότοπου

Αναφορά στη Προστασία των Δικαιώματων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.kedas.gr ανήκει αποκλειστικά στο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ‘Κέντρο Διεθνούς Αλληλεγγύης & Συνεργασίας  «Άγιοι Κοσμάς & Δαμιανός» – ΚΕ.Δ.Α.Σ’, με έδρα την Αθήνα, Μικράς Ασίας 67, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, Ελλάδα και ηλεκτρονικήδιεύθυνση: contact@kedas.gr.

Κατά την πλοήγηση σας στη ιστοσελίδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ συνεπάγεται αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και πολιτικής του στο σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του ΚΕ.Δ.Α.Σ, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του.

Απαγορεύεται αυστηρά η κάθε είδους τροποποίηση και αναδημοσίευση του περιεχομένου εφόσον δεν υπάρχει γραπτή άδεια χρήσης αποκλειστικά από το ίδιο το ΚΕ.Δ.Α.Σ. Το παρεχόμενο υλικό προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και το ΚΕ.Δ.Α.Σ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση αυτών των πληροφοριών.

Σε καμία περίπτωση το ΚΕ.Δ.Α.Σ δεν ευθύνεται για απώλειες ή ζημίες από αποφάσεις που έχουν ληφθεί με τη χρήση του παρεχόμενου υλικού. Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται και η παρουσίαση υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα δεν συνεπάγονται την έκφραση οποιασδήποτε άποψης σχετικά με το νομικό ή αναπτυξιακό καθεστώς οποιασδήποτε χώρας.

Τα δικαιώματα του προαναφερόμενου υλικού προστατεύονται με βάση την αρχή προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το ΚΕ.Δ.Α.Σ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας ενάντια σε όποιον χρήστη προβεί στην σκόπιμη παραβίαση, αλλοίωση και τροποποίηση του περιεχομένου του ιστότοπου, ο οποίος ευθύνεται προσωπικά και εις ολόκληρον με αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Η συχνή και προσεκτική ανάγνωση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη καθίσταται επιτακτική. Διαφορετικά, οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση των όρων αυτών επιβαρύνει τον ίδιο τον χρήστη.

Η αναθεώρηση και ανανέωση των όρων χρήσης επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας του ΚΕ.Δ.Α.Σ δύναται να γίνει μετά από απόφαση του Σωματείου χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ διατηρεί το δικαίωμα της ανασύνταξης των όρων χρήσης του ιστότοπου και της άμεσης αναδημοσιευσής τους στην ιστοσελίδα με αναφορά στις νέες τροποποιήσεις και αποφάσεις.