Ιατρικό Κέντρο Ufufuo

Το νοσοκομείο σε μια ματιά

Από το 2004 οι προσπάθειές μας έχουν επικεντρωθεί στην Μπουκόμπα της Τανζανίας όπου αναπτύξαμε ένα νέο Ιατρικό Κέντρο, το Ufufuo.

Η περιφέρεια της Kagera, με περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους, όπου βρίσκεται το Ιατρικό Κέντρο Ufufuo, αναφέρεται ότι έχει την υψηλότερη αναλογία πληθυσμού ανά πάροχο υγειονομικής περίθαλψης με αναλογία ιατρικού & νοσηλευτικού προσωπικού ανά πληθυσμό 1/114.000.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη συμπληρωματικών ιατρικών υπηρεσιών αυτών που  ήδη παρέχονται από το κράτος ή άλλες ιατρικές μονάδες στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Τανζανίας.

Το Ιατρικό Κέντρο Ufufuo λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Υγείας της Τανζανίας από τον Ιούλιο του 2012.

Ο αντίκτυπος του έργου μας

Το Ιατρικό Κέντρο Ufufuo είναι από τα πιο σύγχρονα κέντρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και διαθέτει εξωτερικά ιατρεία, οδοντιατρικό, καρδιολογικό και οφθαλμολογικό τμήμα, φαρμακείο και εργαστηριακή μονάδα όπου διενεργούνται ακτινολογικές, βιοχημικές και αιμοτολογικές αναλύσεις. Σήμερα το Ιατρικό Κέντρο στελεχώνεται από 20 άτομα μόνιμο εντόπιο προσωπικό, ιατρούς από την Ελλάδα και άλλους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι προσφέρουν ιατρική περίθαλψη σε περίπου 4000 ασθενείς ετησίως.

Σύνολο ασθενών
Εθελοντές
Εργαζόμενοι εντόπιο προσωπικό

Διαθέσιμες εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται στο Ιατρικό Κέντρο Ufufuο

 • Πλήρης αιματολογικός έλεγχος και ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ)
 • Πλήρης Βιοχημικός Έλεγχος
 • Γλυκόζη Αίματος / Ταινία Εξέτασης Ούρων
 • Ελονοσία, HIV και Σύφιλη
 • Τυφοειδής πυρετός
 • Μικροσκοπική εξέταση
 • Ηolter καταγραφής της αρτηριακής πίεσης
 • Ηolter καρδιακού ρυθμού
 • ΗΚΓ / Οξυμετρία
 • Υπερηχογραφική μελέτη / Ακτινογραφίες

Το προσωπικό

Το ΚΕΔΑΣ μεριμνά για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του εντόπιου προσωπικού εξασφαλίζοντας περιοδικές αποστολές εξιδικευμένου ιατρικού και τεχνικού προσωπικού από Ελλάδα.

Γνωρίζοντας την Τανζανία

Η Τανζανία έχει ταξινομηθεί ως μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από τα Ηνωμένα Έθνη.Το Σύστημα Υγείας επεκτείνεται σταδιακά αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία υγείας, η περιφέρεια της Kagera, όπου βρίσκεται το Ιατρικό Κέντρο Ufufuo, με περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους, αναφέρεται ότι έχει την υψηλότερη αναλογία πληθυσμού ανά πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Δημογραφικά και Κοινωνιοοικονομικά Στοιχεία για την Τανζανία

 • Πληθυσμός: ≈ 45,000,000
 • 45% του πληθυσμού είναι ηλικίας 0 -14 ετών (5% > 60 ετών)
 • Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση εκτιμάται στα 58 έτη
 • Το ποσοστό γεννήσεων είναι 5.3 τέκνα ανά γυναίκα
 • Το 74% του πληθυσμού κατοικεί σε αγροτικές περιοχές
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε καθαρό – πόσιμο νερό (% πληθυσμού): Αγροτικός= 28% & Αστικός= 68%
 • Υπολογίζεται ότι περίπου το 58% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας που αντιστoιχεί σε US $1/ημέρα

Επιδημιολογικά στοιχεία για την Τανζανία

 • Η μητρική θνησιμότητα είναι 15/1000 γεννήσεις
 • Η νεογνική θνησιμότητα είναι 43/1000
 • Βρεφική θνησιμότητα 55/1000
 • Περιφέρεια Kagera:
  • 3o υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από ελονοσία στην Τανζανία
  • Υψηλότερο ποσοστό των συνολικά θετικών κρουσμάτων ελονοσίας ανά περιοχή με 41.1%

Αναλογία Ιατρικού & νοσηλευτικού

προσωπικού ανά πληθυσμό

 

Γιατροί

Tanzania
1/64.000

Περιοχή Kagera
1/114.000

Νοσηλευτές

Tanzania & Kagera
1/3.000

Οδοντίατροι

Tanzania
1/162.000

Περιοχή Kagera
1/720.000

 

Κύριες αιτίες παιδικής θνησιμότητας < 5 ετών

Νεογνική θνησιμότητα: 27%

Ελονοσία: 23%

Πνευμονία: 21%

Διάρροια: 17%

    HIV: 9%