Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

Όλες οι πληρωμές που γίνονται στην ιστοσελίδα είναι για την στήριξη του έργου του ΚΕΔΑΣ και δε συνδέονται με φυσικά προϊόντα. Για την ολοκλήρωση των πληρωμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τρόποι: